Xác định những ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau để tham gia bhxh và bhyt

Ngày hỏi:05/08/2019

 Theo quy định thì khi người nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau sẽ không phải đóng bhyt nhưng vấn sẽ hưởng quyền lợi bhyt. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Việc xác định những ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau hưởng chế độ bhyt của người lao động? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu các loại bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017, có quy định:

   5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

   => Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thì tháng đó người lao động không phải đóng bhxh và bhyt nhưng người lao động vấn được hưởng chế độ bhyt.

   Còn nếu người lao động trong tháng để hưởng chế độ ốm đau nhưng ít hơn 14 ngày làm việc thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bhxh và bhyt cho tháng đó.


   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ ốm đau
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn