Xác định thời gian tham gia BHYT liên tục

Cháu tham gia bảo hiểm y tế nhưng cháu không nhớ được cháu có tham gia liên tục không.Thời gian đầu cháu tham gia bảo hiểm sinh viên nhưng học tại tỉnh khác (mã HS), sau khi học xong cháu tham gia bảo hiểm tự nguyện tại địa phương (mã GD), giờ thì cháu tham gia bảo hiểm doanh nghiệp tại địa phương (mã DN) nhưng ra bảo hiểm hỏi thì được trả lời là thẻ HS kia ở đây không quản lý nên không thể kiểm tra được thời gian đã tham gia.Vậy cháu phải kiểm tra ở đâu để cháu biết là cháu có tham gia liên tục

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:


  • Việc xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, thực hiện từ ngày 01/01/2015, được xác định là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng thẻ của thẻ BHYT lần trước, trường hợp có gián đoạn thời gian tham gia BHYT thì tối đa không quá 03 tháng. Trường hợp Bạn có trình bày, là trước đó Bạn có tham gia BHYT là học sinh với mã là HS ở BHXH tỉnh khác, đối chiếu với quy định trên (về thời gian BHYT liên tục), để xác định nối với thời gian tham gia đóng BHYT sau để tính thời gian tham gia BHYT liên tục thì Bạn xuất trình thẻ BHYT học sinh Bạn đã tham gia trước đây để cơ quan BHXH nơi Bạn tham gia bổ sung thời gian đó vào dữ liệu để công nhận thời gian tham gia BHYT liên tục cho Bạn.

  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn