Xác lập hợp đồng thời vụ có phải đóng BHXH không?

Ngày hỏi:09/11/2019

Cho tôi hỏi: Hợp đồng lao động thời vụ được ký 1 năm bao nhiêu lần? Và lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác lập hợp đồng thời vụ có phải đóng BHXH không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định:

   Khi hợp đồng lao động thời vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng thời vụ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Như vậy, pháp luật không quy định giới hạn số lượng hợp đồng thời vụ phải ký, vậy nên 1 năm bạn được ký nhiều hợp đồng thời vụ.

   Theo Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc gồm:

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   ....

   Vậy nên, nếu hợp đồng thời vụ từ đủ 01 tháng phải nộp BHXH bắt buộc; còn nếu hợp đồng thời vụ dưới 01 tháng sẽ không phải nộp BHXH bắt buộc.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn