Xin hỏi qui định về Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2012-2013 là bao nhiêu?

Ngày hỏi:06/07/2016

Vào đầu năm học mới, con tôi xin tiền đóng BHYT, số tiền là 264.600đ. Xin hỏi qui định về Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2012-2013 là bao nhiêu? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật BHYT và hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 1305/SGD&ĐT-VP ngày 23/07/2012 về việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2012-2013. Mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên như sau:
   - Mức đóng 1 tháng = 3% x 1.050.000đ x 70% = 22.050 đ (Nhà nước hỗ trợ 30%)
   - Mức đóng 1 năm (12 tháng) = 22.050 x 12 = 264.600đ
   - Mức đóng 16 tháng = 22.050đ x 16 = 352.800 đ
   Riêng học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT theo đối tượng cận nghèo tại địa phương.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mức đóng BHYT
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn