Xin hỏi về đối tượng tham gia BHXH

Ngày hỏi:15/05/2016

Theo Điểm 1.6, Điều 4, Mục 1, chương II, QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) thì "Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện từ 01/01/2016)", tôi xin được giải thích về "tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất". Tôi là Chỉ huy phó BCH quân sự phường thì tôi thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hay tự nguyện?Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo điều 4 Mục 1 Chương II Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì Chỉ huy phó BCH quân sự phường thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn