Xử lý trường hợp một người có 2 sổ bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:28/11/2016

Em gái em chưa đủ tuổi lao động, lấy chứng minh của em đi làm, sau đó em cũng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, hiện tại 2 sổ bảo hiểm trùng nhau. Không biết có cách nào để nhận bảo hiểm cả 2 sổ được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định xử lý một số tình huống trong công tác cấp sổ BHXH như sau:

   5.1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

   5.2. Một số sổ BHXH được cấp cho 2 hay nhiều người thì cơ quan BHXH giữ lại số sổ BHXH đã cấp cho người có thời gian tham gia BHXH sớm nhất, các sổ BHXH còn lại thực hiện thu hồi và cấp lại theo số sổ mới. Trường hợp người tham gia BHXH sau đã giải quyết chế độ BHXH thì tất cả các sổ còn lại cấp lại theo số sổ BHXH mới.

   Như vậy, theo quy định pháp luật thì mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp một người có 2 sổ bảo hiểm thì phải làm thủ tục gộp sổ. Nếu thời gian đóng bảo hiểm giữa các sổ có thời gian trùng thì người lao động phải lựa chọn một sổ bảo hiểm để tiếp tục ghi quá trình đóng bảo hiểm hoặc giải quyết chế độ. Sổ bảo hiểm xã hội còn lại thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi.

   Nếu giữa 2 sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng không trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hôi thu hồi các sổ, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và cấp lại sổ là số sổ bảo hiểm xã hội có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sớm nhất.

   Nếu thời gian đóng bảo hiểm giữa các sổ bảo hiểm không trùng nhau thì người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sở và nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội để gộp sổ cho người lao động.

   - Hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội như sau:

   + Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu Tk01-ts

   + Các sổ bảo hiểm xã hội đã cấp

   - Hồ sơ được nộp về bộ phận 1 cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện.

   - Thời gian giải quyết không quá 15 ngày.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý trường hợp một người có 2 sổ bảo hiểm xã hội. Bạn nên tham khảo chi tiết Quyết định 959/QĐ-BHXH để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn