Xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm trích lập dự phòng nghiệp vụ không đúng quy định

Ngày hỏi:22/06/2017

Xử phạt như thế nào đối với doanh nghiệp bảo hiểm trích lập dự phòng nghiệp vụ không đúng quy định? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thành Tâm. Tôi đang làm việc tại công ty bảo hiểm Prudential. Trong quá trình đào tạo nghiệp vụ, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là nếu như doanh nghiệp bảo hiểm trích lập dự phòng nghiệp vụ không đúng theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (093***) 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm trích lập dự phòng nghiệp vụ không đúng quy định được quy định tại Điểm a Khoản 3; Khoản 5 và Điểm a, c, d Khoản 6 Điều 28 Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số như sau:

   3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

   a) Trích lập dự phòng nghiệp vụ không đúng theo quy định của pháp luật;

   5. Hình thức xử phạt bổ sung:

   Đình chỉ hoạt động từ 02 tháng đến 03 tháng một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

   6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

   c) Buộc bãi nhiệm chức danh người quản trị, điều hành, chuyên gia tính toán đã được Bộ Tài chính phê chuẩn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này;

   d) Buộc đình chỉ các chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bổ nhiệm đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

   Ngoài ra, liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập cung cấp thêm thông tin sơ bộ đến bạn quy định về việc trích lập dự phòng nghiệp vụ như sau:

   + Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ

   Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài phải trích lập dự phòng nghiệp vụ theo từng nghiệp vụ bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm tương ứng với trách nhiệm giữ lại của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

   - Dự phòng phí chưa được hưởng

   - Dự phòng bồi thường

   - Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất

   + Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm nhân thọ

   Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải trích lập dự phòng nghiệp vụ cho từng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương ứng với trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

   Dự phòng nghiệp vụ bao gồm:

   - Dự phòng toán học

   - Dự phòng phí chưa được hưởng

   - Dự phòng bồi thường

   - Dự phòng chia lãi

   - Dự phòng bảo đảm lãi suất cam kết

   - Dự phòng bảo đảm cân đối

   + Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm sức khỏe

   Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài phải trích lập dự phòng nghiệp vụ cho từng hợp đồng bảo hiểm sức khỏe tương ứng với trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

   Dự phòng nghiệp vụ bao gồm:

   - Dự phòng toán học

   - Dự phòng phí chưa được hưởng

   - Dự phòng bồi thường

   - Dự phòng bảo đảm cân đối

   + Dự phòng nghiệp vụ đối với tái bảo hiểm

   - Đối với tái bảo hiểm phi nhân thọ: Bao gồm các loại dự phòng phí chưa được hưởng, bồi thường, bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất.

   - Đối với tái bảo hiểm nhân thọ: Bao gồm các loại dự phòng toán học, phí chưa được hưởng, bồi thường, chia lãi, bảo đảm lãi suất cam kết, bảo đảm cân đối.

   - Đối với tái bảo hiểm sức khỏe: Bao gồm các loại dự phòng toán học, phí chưa được hưởng, bồi thường, bảo đảm cân đối.

   Toàn bộ việc trích lập dự phòng nghiệp vụ được quy định chi tiết tại Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017). Bạn có thể tham khảo để nắm rõ hơn.

   Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm nên tham khảo những quy định về dự phòng nghiệp vụ nêu trên để thực hiện việc trích lập dự phòng nghiệp vụ đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng vi phạm và có thể bị phạt lên đến 70.000.000 đồng, đồng thời, những chức danh liên quan gây ra vi phạm có thể bị buộc bãi nhiệm và buộc đình chỉ. Một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động có thể bị đình chỉ từ 2 tháng đến 3 tháng.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm trích lập dự phòng nghiệp vụ không đúng theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 98/2013/NĐ-CPThông tư 50/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn