Yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo hiểm khi triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

Ngày hỏi:03/03/2018

Yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo hiểm khi triển khai bảo hiểm khai thác hải sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Lan Phương, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Bình Thuận. Tôi cần tìm hiểu quy định về bảo hiểm khai thác hải sản. Ban biên tập cho tôi hỏi: Yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo hiểm khi triển khai bảo hiểm khai thác hải sản được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo hiểm khi triển khai bảo hiểm khai thác hải sản
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

   1. Yêu cầu về năng lực tài chính

   a) Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 800 tỷ đồng và tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.

   b) Đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định pháp luật.

   2. Yêu cầu về quản trị doanh nghiệp

   a) Có hệ thống quy trình khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm tai nạn thuyền viên; bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị và ngư lưới cụ (sau đây gọi tắt là bảo hiểm khai thác hải sản).

   b) Có chương trình tái bảo hiểm để bảo vệ chương trình bảo hiểm khai thác hải sản.

   3. Yêu cầu về mạng lưới triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

   Có chi nhánh tại tối thiểu 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu đăng ký hoạt động.

   4. Yêu cầu về kinh nghiệm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

   a) Có tối thiểu 10 năm hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó tối thiểu 5 năm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản.

   b) Có tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác hải sản trong 5 năm gần nhất đạt tối thiểu 15 tỷ đồng.

   5. Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính.

   6. Được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản về việc triển khai bảo hiểm khai thác hải sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo hiểm khi triển khai bảo hiểm khai thác hải sản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 115/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn