06 Nội dung thực hiện thống kê đất đai định kỳ

Ngày hỏi:19/02/2019

Tôi thiết nghĩ hiện trạng sử dụng đất luôn được cập nhật định kì, để nắm được thông tin cũng như tình hình thực tế, theo đó vui lòng hỗ trợ giúp tôi: thực hiện thống kê đất đai định kỳ dựa trên những nội dung nào? Vui lòng phản hồi giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 13 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 01/03/2019, có quy định 06 nội dung thực hiện thống kê đất đai định kỳ gồm:

   1. Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất đai trong kỳ thống kê; số liệu kiểm kê đất đai hoặc số liệu thống kê đất đai được thực hiện trong năm trước.

   2. Rà soát, cập nhật, chỉnh lý các biến động đất đai trên bản đồ kiểm kê đất đai.

   3. Xử lý, tổng hợp số liệu vào các biểu thống kê đất đai ở các cấp theo quy định.

   4. Phân tích, đánh giá, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

   5. Xây dựng báo cáo thống kê đất đai.

   6. Phê duyệt, in sao và ban hành kết quả thống kê đất đai.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn