Ai cấp GCNQSDĐ cho diện tích đất nằm trên nhiều huyện khác nhau?

Ngày hỏi:05/08/2019

Tôi muốn biết rong trường hợp đất trên nhiều xã thuộc huyện khác nhau thì ai có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 2 Điều 30 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định việc cấp GCNQSDĐ khi diện tích đất thuộc nhiều xã ở nhiều huyện khác nhau, cụ thể như sau:

   "Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan khác nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất thuộc thẩm quyền của từng cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

   Như vậy, UBND tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất thuộc nhiều xã khác nhau và huyện khác nhau.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn