Ai chi trả kinh phí bảo trì phần chung sử dụng chung ở chung cư?

Ngày hỏi:07/08/2019

Gia đình tôi đang sống tại chung cư từ năm 2008, hiện nay chung cư có kế hoạch bảo trì. Tôi đang thắc mắc rằng, kinh phí bảo trì phần sử dụng chung ở chung cư do ai chi trả?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 108 Luật nhà ở 2014 quy định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của chung cư bạn như sau:

   *Trường hợp: Trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở không có thỏa thuận về kinh phí bảo trì:

   => Thì chủ đầu tư phải đóng khoản kinh phí bảo trì phần chung.

   *Trường hợp: Trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở mà giá mua, giá thuê mua chưa tính kinh phí bảo trì:

   => Thì chủ sở hữu thực hiện đóng khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định tại khoản 3 Điều này.

   *Trường hợp: Trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở có thỏa thuận về kinh phí bảo trì:

   => Thì chủ đầu tư trích 2% giá trị căn hộ đã cho thuê mua; khoản tiền này được tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua.

   Nếu kinh phí bảo trì lúc đầu không đủ để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp thêm kinh phí tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn