Bán nhà ở duy nhất có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Ngày hỏi:14/10/2016

Bán nhà ở duy nhất có được miễn thuế thu nhập cá nhân? Cha mẹ tôi làm ăn thua lỗ nên phải cắt 1/3 diện tích căn nhà đang ở để bán lấy tiền trả nợ. Nhà này cha mẹ tôi được Nhà nước cấp giấy hồng năm 2014. Nay chi cục thuế gửi thông báo cha mẹ tôi phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Sao kỳ vậy, đây là căn nhà duy nhất của cha mẹ tôi thì khi bán phải được miễn nộp thuế TNCN chứ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Nguyễn Văn Cường, HN.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo mục b1, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

   • Một là sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng.

   • Hai là có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. (Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.)

   • Ba là chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở đó.

   Đối chiếu với trường hợp của cha mẹ bạn thì họ chưa đáp ứng đủ các điều kiện để hưởng chế độ miễn nộp thuế TNCN.

   Mặc dù đây là căn nhà duy nhất của cha mẹ bạn tại thời điểm mua bán và được cấp giấy hồng trên 183 ngày nhưng phải có thêm điều kiện là chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở thì mới hội đủ điều kiện để được miễn thuế TNCN. Do cha mẹ bạn chỉ bán 1/3 diện tích căn nhà nên họ phải nộp thuế TNCN.

   Như vậy, chi cục thuế thông báo thu tiền thuế TNCN của cha mẹ bạn là đúng quy định pháp luật đã nêu nói trên.

   • Một là sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng.

   • Hai là có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. (Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.)

   • Ba là chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở đó.

   Đối chiếu với trường hợp của cha mẹ bạn thì họ chưa đáp ứng đủ các điều kiện để hưởng chế độ miễn nộp thuế TNCN.

   Mặc dù đây là căn nhà duy nhất của cha mẹ bạn tại thời điểm mua bán và được cấp giấy hồng trên 183 ngày nhưng phải có thêm điều kiện là chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở thì mới hội đủ điều kiện để được miễn thuế TNCN. Do cha mẹ bạn chỉ bán 1/3 diện tích căn nhà nên họ phải nộp thuế TNCN.

   Như vậy, chi cục thuế thông báo thu tiền thuế TNCN của cha mẹ bạn là đúng quy định pháp luật đã nêu nói trên.

   Trên đây là tư vấn của về việc được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán căn nhà duy nhất. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 111/2013/TT-BTC để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn