Biểu mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và đất đai

Ngày hỏi:03/12/2010
Hiện nay tôi đang xây dựng công trình nhà ở cấp 4 không có giấy phép xây dựng, xây dựng trên đất chiếm đã bị Thanh tra xây dựng đến lập biên bản và ngưng thi công xây dựng công trình đối với công trình nhà tôi 02 hành vi vi phạm. - Chiếm đất vi phạm tại Điều 9 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ. - Xây dựng công trình nhà không phép, vi phạm tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ. Vậy Bộ Xây dựng có thể cho tôi biết với 02 hành vi như đã nêu trên cán bộ Thanh tra xây dựng, lập biên bản theo mẫu số 02 Phụ lục II (Ban hành kèm theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ) có đúng theo quy định không? Theo tôi được biết mẫu biên bản sô 02 Phụ lục II (Ban hành kèm theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ) chỉ áp dụng xử phạt, xử lý trong hoạt động xây dựng, không áp dụng xử phạt trong lĩnh vực quản lý đất đai. Nếu trường hợp cán bộ Thanh tra xây dựng lập biên bản đối với tôi không đúng, thì trường hợp của tôi phải bị xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Biên bản vi phạm hành chính do người có thẩm quyền lập, theo biểu mẫu quy định, là cơ sở để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với trường hợp mà thư điện tử nêu, mẫu biên bản số 02 theo Phụ lục II của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, pháp luật hiện hành không quy định áp dụng mẫu biên bản này cho hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

   Do vậy, biên bản này được coi là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Xây dựng công trình không phép”, không áp dụng để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Chiếm đất”.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn