Như vậy tổng tiền được bồi thường = (A+B) có đúng không? 3/ Hay là Số tiền được bồi thường chỉ = " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " = B đồng ? 4/ Hay là Số tiền được bồi thường chỉ chính là " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " nhưng được tính căn cứ theo " Giá đất để tính bồi thường "  tại thời điểm thu hồi (thực tế) ? 5/ Người ta nói "Giá đất"  có phải là "giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất" không ? Cảm ơn LS rất nhiều ! và mong sớm nhận phúc đáp. Trân trọng." /> Như vậy tổng tiền được bồi thường = (A+B) có đúng không? 3/ Hay là Số tiền được bồi thường chỉ = " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " = B đồng ? 4/ Hay là Số tiền được bồi thường chỉ chính là " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " nhưng được tính căn cứ theo " Giá đất để tính bồi thường "  tại thời điểm thu hồi (thực tế) ? 5/ Người ta nói "Giá đất"  có phải là "giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất" không ? Cảm ơn LS rất nhiều ! và mong sớm nhận phúc đáp. Trân trọng." /> Như vậy tổng tiền được bồi thường = (A+B) có đúng không? 3/ Hay là Số tiền được bồi thường chỉ = " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " = B đồng ? 4/ Hay là Số tiền được bồi thường chỉ chính là " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " nhưng được tính căn cứ theo " Giá đất để tính bồi thường "  tại thời điểm thu hồi (thực tế) ? 5/ Người ta nói "Giá đất"  có phải là "giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất" không ? Cảm ơn LS rất nhiều ! và mong sớm nhận phúc đáp. Trân trọng." />

Bồi thường Chi phí đầu tư vào đất còn lại?

Ngày hỏi:06/01/2011
Thưa LS, Năm 2004 công ty tôi được nhà nước giao 16000 m2 đất (có thu tiền sử dụng đất) để cty tôi đầu tư xây dựng một Siêu thị, hiên nay Siêu thị đang họat động bình thuờng. Cty tôi đã nộp tiền SDĐ, trước bạ tổng cộng là 6 tỷ đồng.  Năm 2010, để xây dựng tuyến đường cao tốc, nhà nước có quyết định thu hồi một phần đất (4000 m2) do tuyến đường đi qua. công tác đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất đã thực hiện xong.  Theo điều 5, TT. 14/2009-BTNMT quy định về thủ tục bồi thường ..., tôi chưa hiểu một số điều nhờ LS giải thích giúp : 1/ Tại khỏan 1 chỉ nêu " Giá đất để tính bồi thường ... " , tôi hiểu như sau: Giá trị đất được bồi thường   = giá đất thực tế nhân cho diện tích đất bị thu hồi có đúng không ? và tạm tính là A đồng 2/ Tại khỏan 2 nói về " Chi phí đầu tư vào đất còn lại ... " nêu : " a) Tiền sử dụng đất của thời hạn chưa sử dụng đất trong trường hợp giao đất có thời hạn,...";   vậy xin hỏi " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " được tính căn cứ trên số tiền SDĐ mà cty tôi đã nộp năm 2004 (6 tỷ đồng) có đúng không ? và  tạm tính là B đồng.   --> Như vậy tổng tiền được bồi thường = (A+B) có đúng không? 3/ Hay là Số tiền được bồi thường chỉ = " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " = B đồng ? 4/ Hay là Số tiền được bồi thường chỉ chính là " Chi phí đầu tư vào đất còn lại " nhưng được tính căn cứ theo " Giá đất để tính bồi thường "  tại thời điểm thu hồi (thực tế) ? 5/ Người ta nói "Giá đất"  có phải là "giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất" không ? Cảm ơn LS rất nhiều ! và mong sớm nhận phúc đáp. Trân trọng.

  Nội dung này được Luật sư Đào Kim Lân tư vấn như sau:

  • Chào bạn!

   Qua nội dung bạn nêu, xin được góp vài ý kiến như sau:
   1. Gía đất để tính bồi thường là giá đất trong bảng giá đất ban hành hàng năm, trong trường hợp giá đó chưa sát giá thực tế thì cơ quan chức năng sẽ tình toán lại. Gía đất đó sẽ nhân với diện tích thực tế bị thu hồi
   (ví dụ giá đất là 1.000 đ thì sẽ x diện tích thu hồi là 4.000m2 = 4.000.000đ)
   2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được áp dụng trong trường hợp đất được giao có thời hạn hoặc đất thuê và đã đầu tư vào đó.
   (ví dụ bạn đã thuê 4000m2 đất trong thời hạn 10 năm với số tiền là 6 tỷ đồng, đồng thời đã đầu tư vào đó 6 tỷ nữa để san lấp, xây dựng v.v...tổng cộng 12 tỷ. Như vậy mỗi năm giá trị thu hồi là 12/10 =1, 2 tỷ, bạn đã sử dụng 5 năm tức là đã thu hồi 6 tỷ, vậy giá trị đầu tư còn lại chưa thu hồi là 6 tỷ)
   3. Số tiền bồi thường được nhận chỉ là khoản 1 hoặc khoản 2 tùy theo hình thức sử dụng chứ không phải là cả 2.
   4. Gía đất tính bồi thường hoặc chi phí đầu tư còn lại đều được tính toán dựa trên bảng giá đất tại thời điểm thu hồi và có tham khảo, đối chiếu giá trị chuyển nhượng thực tế trên thị trường vào cùng thời điểm.
   5.Gía đất là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng cũng là giá nhà nước ban hành hàng năm sau khi tham khảo giá chuyển nhượng thực tế (tuy vẫn còn chênh lệch) để áp mức thuế hoặc áp giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi, ngoài ra còn được sử dụng trong việc thẩm định tài sản, định giá góp vốn v.v....
   Thân ái !!!


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn