Bồi thường đất, chi phí đầu tư cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Ngày hỏi:21/02/2014
Tôi là người Việt Nam định cư tại Đức. Tôi có sở hữu một mảnh đất tại Việt Nam. Tôi muốn hỏi chính sách bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại trong trường hợp Nhà nước Việt Nam thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài? Điều kiện để được hưởng là gì? Tôi xin cảm ơn!

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Điều 81 Luật Đất đai năm 2013 nước Việt Nam quy định về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

   Tổ chức kinh tế, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo thời hạn sửdụng đất còn lại.

   Theo đó anh/chị sẽ được bồi thường theo pháp luật Việt Nam khi thỏa mãn điều kiện: người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế,có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. (Điều 75)

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn