Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những hộ dân bị sụt lún, sạt lở

Ngày hỏi:02/10/2018

Nhà bác tôi ở ven sông Hồng, mấy năm gần đây hiện tượng nhà sụt lún, sạt lở xuống sông đang diễn ra rất nghiêm trọng. Những nhà xung quanh đang có nguy cơ sụp đỗ xuống sông bất cứ lúc nào? Nhà bác tôi và các hộ xung quanh đang sinh sống trong khu vực đang nơm nớp lo sợ mất nhà bất cứ lúc nào. Nhà nước có quy định nào về bồi thường và hỗ trợ tái định cư đối với những hộ dân như bác tôi không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013, về thu hồi đất như sau:

   "1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:
   ...
   e) Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người."

   Theo đó đối với đất có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tại khác đe dọa đến tính mạng con người sẽ bị nhà nước thu hồi. Bên cạnh đó, nhà nước sẽ tiến hành bồi thường hỗ trợ chô ở đối với các trường hợp đặc biêt. Cụ thể, quy định tại Khoản 3 Điều 87 như sau:

   "3. Đối với trường hợp thu hồi quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 65 của Luật này thì người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để ổn định đời sống, sản xuất theo quy định của Chính phủ."

   Quy định này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 16 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

   - Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người quy định tại Khoản 3 Điều 87 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Đất đai, Điều 6 và Điều 22 của Nghị định này.

   - Đối với trường hợp đất ở của hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, sụt lún bất ngờ toàn bộ diện tích thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân được bố trí đất ở tái định cư theo quy định sau đây:

   + Diện tích đất ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương quy định nhưng không được vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương;

   + Việc nộp tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất và các ưu đãi khác thực hiện theo quy định của Nghị định về thu tiền sử dụng đất.

   - Tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để bố trí tái định cư được giải quyết như sau:

   + Ngân sách nhà nước chi trả trong trường hợp thu hồi đất ở do thiên tai gây ra;

   + Doanh nghiệp chi trả trong trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người do doanh nghiệp đó gây ra; trường hợp doanh nghiệp đã giải thể, phá sản thì tiền bồi thường, hỗ trợ do ngân sách nhà nước chi trả.

   Trên đây là nội dung tư vấn về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với những hộ dân có đất bị sạt lở, sụt lún.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn