Bồi thường hỗ trợ tái định cư trên phần diện tích có nhiều dự án thực hiện

Ngày hỏi:09/01/2017

Tại đơn vị tôi hiện đang thực hiện một dự án, mà dự án trước đây đã được Nhà nước thu hồi và giao đất, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) từ năm 2007 (trong đó đã có có vị trí, chỉ giới rõ ràng). Đến nay (năm 2014), khi Nhà nước có chủ trương đầu tư một dự án khác tiếp giáp với dự án của bên Đơn vị tôi và Đơn vị thực hiện làm công việc bồi thường GPMB của dự án mới này cũng làm theo chỉ giới được nhà nước giao đất (đất này là đất nông nghiệp). Tuy nhiên, trên một thửa được thực hiện bồi thường của hai đơn vị nằm trong 02 dự án ở hai thời điểm khác nhau + "Cộng" lại với nhau không bằng tổng diện tích của thửa ruộng tại thực địa nên dẫn đến khó khúc mắc không giải quyết được. Xin cho tôi hỏi: việc bồi thường tiến hành thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

   Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì giải quyết theo quy định sau đây: Đối với dự án thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai, chủ đầu tư đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai 2013.

   Tại Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường đất như sau:

   1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

   2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật

   Như vậy, việc thực hiện công việc bồi thường đất của đơn vị sau sẽ không căn cứ vào Đơn vị làm trước đã bồi thường, mà thực hiện thời điểm nào sẽ bồi thường theo thời điểm đó. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được bồi thường đất phải đáp ứng điều kiện được bồi thường đất quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013. Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức và diện tích đất do được nhận thừa kế. Diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư trên phần diện tích có nhiều dự án thực hiện. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật đất đai 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn