Bồi thường hoa màu khi thu hồi đất

Ngày hỏi:25/05/2015

Ở thôn tôi có diện tích đất bỏ hoang, cỏ rậm rạp, trâu bò phá nhiều lần (đất đó ở chân đê Trung ương, diện tích 400 m2). Đến năm 2000, xã cho 2 gia đình thầu (gia đình tôi và một hộ khác) sản lượng đóng 20kg/hộ/năm, chúng tôi cải tạo và trồng ngô hàng năm. Đến năm 2002, có cán bộ của Bộ NN-PTNT về thăm và cho chủ trương trồng tre lấy măng và chắn sóng, chúng tôi chấp hành trồng tre (giống tre Nhà nước hỗ trợ). Sau khi trồng tre được 3 năm (tức từ 2005) xã thu sản lượng: 2000đ/khóm tre (việc trồng tre chúng tôi bảo vệ rất tốt, được thu hoạch) chúng tôi chấp hành việc đóng góp đầy đủ. Đến năm 2012 có chủ trương của Nhà nước đắp mở rộng đê Trung ương thì có vào phần đất của 2 hộ chúng tôi, nhưng bên dự án thi công (UBND xã) chỉ bồi thường cho chúng tôi phần cây cối hoa màu trên diện tích đó, còn phần khai phá và cải tạo đất chúng tôi không được bồi thường tí nào, và hiện giờ diện tích đất đó không đắp đê mở rộng đến, chúng tôi lại trồng tiếp một số cây khác (xoan, chuối…). Nay thôn lại thu hồi, cho người khác thầu và không bồi thường cho 2 gia đình chúng tôi bất cứ khoản gì. Tôi xin hỏi luật gia việc làm của thôn và của UBND xã tôi như vậy có đúng không?, nếu có thì chúng tôi được bồi thường như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, cũng như Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất. Theo quy định trên thì nguồn gốc thửa đất trên do gia đình khai hoang sau năm 1993 và sau đó đã được xã cho gia đình đấu thầu trồng tre bảo về đê, khi Nhà nước thu hồi làm dự án thì phải bồi thường chi phí đầu tư cải tạo mảnh đất đó cho các hộ dân mới đúng quy định của Luật Đất đai. Nay UBND xã có chủ trương lấy thửa đất trên cho người khác thầu thì phải ưu tiên cho người đã khai hoang và phải thực hiện đúng theo Luật Đấu thầu và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở (phải đưa ra để nhân dân thảo luận). Việc thôn bắt các hộ gia đình chặt cây cối hoa màu để giao đất cho người khác là chưa đúng với tinh thần của Luật Đất đai. Gia đình cần có đơn gửi UBND xã, UBND huyện xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng của người mình.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn