Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Ngày hỏi:22/09/2021

Xin hỏi, đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà có nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam sở hữu hợp pháp được thực hiện ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

   Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

   a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

   b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

   Trên đây là quy định về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà có nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam sở hữu hợp pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bồi thường thu hồi đất
  Cưỡng chế thu hồi đất
  Mức giá bồi thường thu hồi đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn