Cá nhân tư vấn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất yêu cầu phải có bằng đại học không?

Ngày hỏi:12/04/2021

Xin hỏi cá nhân muốn được tư vấn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thì yêu cầu phải có bằng đại học không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cá nhân tư vấn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất yêu cầu phải có bằng đại học không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định nội dung trên như sau:

   Cá nhân được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong tổ chức có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

   - Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan đến đất đai từ 24 tháng trở lên và đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng cấp trở lên.

   Như vậy, theo quy định trên thì một trong những điều kiện về chuyên môi là phải có bằng đại học phù hợp với ngành nghề trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn