Các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai trong lần tổ chức hòa giải thì phải giải quyết như thế nào?

Ngày hỏi:21/10/2015
Hộ gia đình bà Dung và ông Khánh có tranh chấp đất đai. Vụ việc sau khi hòa giải tại Tổ hòa giải của thôn không thành đã được Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và tổ chức hòa giải theo đề nghị của bà Dung. Tuy nhiên, việc hòa giải lần thứ nhất không tiến hành được vì ông Khánh không có mặt. Bà Dung đề nghị cho biết, nếu ông Khánh vẫn cứ vắng mặt trong lần tổ chức hòa giải tiếp theo thì phải giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điểm c khoản 1 Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

   Như vậy, nếu đến lần hòa giải thứ hai mà ông Khánh vẫn không có mặt thì được coi là hòa giải không thành. Bà Dung có quyền thực hiện tiếp các thủ tục đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan có thẩm quyền.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn