Các căn hộ chưa ký hợp đồng mua bán thì có bắt buộc phải có bảo lãnh ngân hàng hay không?

Ngày hỏi:28/11/2017

Khoản 2 Điều 80 Luật Kinh doanh Bất động sản quy định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án hoặc đã ký hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật này. Các thủ tục ở trên có bao gồm bảo lãnh ngân hàng hay không? 

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Quy định này áp dụng đối với các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua đã ký trước ngày 01/07/2015. Như vậy, đối với các căn hộ chưa ký hợp đồng mua bán thì vẫn phải tuân thủ quy định về việc phải có bảo lãnh ngân hàng mới được tiếp tục bán trước khi được xây dựng xong.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn