Các khoản thu tài chính từ đất đai?

Ngày hỏi:07/05/2014
Các khoản thu tài chính từ đất đai?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 107 Luật đất đai số 45/203/QH13 của Quốc hội quy định về các khoản thu tài chính từ đất đai cụ thể gồm những khoản như sau:

   Điều 107. Các khoản thu tài chính từ đất đai

   1. Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm:

   a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;

   b) Tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê;

   c) Thuế sử dụng đất;

   d) Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

   đ) Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;

   e) Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

   g) Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

   2. Chính phủ quy định chi tiết việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn