Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ngày hỏi:26/03/2018

Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Miên, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Ngọc Miên (ngocmien*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 110 Luật đất đai 2013 thì các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định cụ thể như sau:

   - Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   + Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

   + Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

   + Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

   + Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

   + Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

   + Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

   + Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

   - Chính phủ quy định chi tiết Điều 110 Luật đất đai 2013 tại Mục 2 Chương II Nghị định 45/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP , Mục 2 Chương II và Điều 23 Nghị định 46/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP

   Trên đây là nội dung tư vấn về các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật đất đai 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn