Các trường hợp mua bán nhà không phải công chứng, chứng thực hợp đồng?

Ngày hỏi:05/10/2018

Tôi biết là pháp luật quy định khi các bên lập hợp đồng mua bán nhà thì phải đêm đi công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp luật. Nhưng các bạn có thể cho tôi hỏi có trường hợp nào mà hợp đồng mua bán nhà ở không công chứng, chứng thực vẫn có giá trị pháp luật hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở có thể thực hiện các giao dịch về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình thông qua các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở.

   Do đó, chủ sở hữu nhà ở hợp pháp là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được quyền định đoạt tài sản là nhà ở của mình theo quy định của của pháp luật.

   Khi thực hiện giao dịch mua bán nhà ở thì các bên tham gia giao dịch phải thỏa thuận lập hợp đồng cho mua bán nhà ở.

   Theo đó, hợp đồng mua bán nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung chính được quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014.

   Theo quy định của pháp luật hiện nay thì trường hợp mua bán nhà ở thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

   Việc công chứng hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

   Tuy nhiên, pháp luật cũng đồng thời quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở về việc không bắt buộc phải thực hiện công chứng, chứng thực đối với các hợp đồng mua bán nhà ở sau đây:

   - Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

   - Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội;

   - Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư;

   Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc công chứng, chứng thực đối với các loại hợp đồng trên thì thực hiện theo thỏa thuận.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn