Cách chia lại ruộng đất ở Bình Lục, Hà Nam

Ngày hỏi:08/12/2013
Xin chào cán bộ. Tôi muốn hỏi về cách thức chia lại đất nông nghiệp sắp diễn ra ở Bình Lục như thế nào? Mong nhận được thư trả lời!

  Nội dung này được UBND huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Chúng tôi xin cám ơn ông đã tham gia ch­ương trình bạn đọc hỏi cơ quan chức năng trả lời trên cổng thông tin điện tử Hà Nam.

   Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/Tu ngày 21/04/2011 của Tỉnh ủy Hà Nam và Kế hoạch số 547/KH-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về “xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam đến năm 2020”; Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 12/7/2011của Huyện ủy Bình Lục về việc tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiên chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Lục giai đoạn 2011-2020; UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/4/2011 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Bình Lục năm 2011.

   Dồn đổi ruộng đất là một trong những nội dung xây dựng nông thôn mới, mục đích của dồn đổi ruộng đất:

   - Dồn ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn để phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa theo hướng CNH-HĐH; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

   - Dồn đổi ruộng đất gắn với quy hoạch lại đồng ruộng, giao thông thủy lợi, vùng sản xuất tập trung và tiến tới xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thu nhập cao.

   - Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất ngân sách, hộ gia đình đúng quy định pháp luật, hiệu quả cao.

   * Nguyên tắc chung dồn đổi ruộng đất:

   - Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: “Dân biết, dân bàn, dân thống nhất và dân thực hiện”.

   - Dồn ô đổi thửa: Thửa nhỏ thành thửa to, gon vùng, gọn thửa, hợp lý và hài hòa, mỗi hộ gia đình còn 1 đến 2 thửa ruộng.

   - Ổn định số hộ, số khẩu và diện tích giao ruộng theo Quyết định 115/QĐ-UBND ngày 15/02/1992 của UBND tỉnh Hà Nam Ninh; Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 28/9/1995 của UBND tỉnh Nam Hà.

   Đối với các xã, HTX và thôn, xóm trước đây không thực hiện theo Quyết định 990 thi việc dồn đổi ruộng đất ổn định số liệu theo kết quả thực hiện Quyết định 115 của đơn vị mình.

   - Quy hoạch đồng ruộng, giao thông, thủy lợi trước, sau đó xây dựng phương án DĐRĐ.

   - Quản lý thống kê, điều chỉnh biến động đất đai tuân theo quy định của pháp luật.

   Vì vậy việc dồn đổi ruộng đất được nhân dân bàn, thống nhất và thực hiện từ thôn đội, xây dựng phương án trình Ban chỉ đạo xã phê duyệt. Vậy ông muốn tìm hiểu rõ cách thức chia lại ruộng của gia địa phương mình đề nghị ông liên hệ với UBND xã Bình Nghĩa.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chia đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn