Cách tính thuế TNCN bán nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày hỏi:25/01/2012

Cách tính thuế TNCN bán nhà ở hình thành trong tương lai?

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Tại điểm 2 Điều 3 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTCngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/1/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 hướng dẫn về việc xác định thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai quy định như sau:

   Đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cá nhân kê khai và nộp thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập.

   Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, trên tờ khai thuế thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng; đồng thời không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá chuyển nhượng, giá vốn thì cơ quan thuế tính thuế 2% trên giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

   Căn cứ hướng dẫn trên đây, cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế TNCN.

   Trường hợp cá nhân tự kê khai để được hưởng thuế suất 25% tính trên thu nhập (chênh lệch giữa giá chuyển nhượng và giá vốn); nhưng qua kiểm tra cơ quan thuế thấy không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập do giá chuyển nhượng ghi trên tờ khai không phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, đồng thời không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá chuyển nhượng thì cơ quan thuế sẽ tính thuế 2% trên giá chuyển nhượng.

   Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế trên giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn