Cách xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Ngày hỏi:05/12/2018

Vừa qua công ty tôi có ký một hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với một đối tác lâu năm vào ngày 01/12/2018 (ngày ký hợp đồng), nhưng trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng (trước đây hai bên có ký nhiều hợp đồng và đều có thỏa thuận về vấn đề này), và cũng không có công chứng hợp đồng. Nên bây giờ công ty không biết xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng này như thế nào? Mong các luật sư giúp đỡ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của pháp luật.

   Việc kinh doanh môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản của tổ chức, cá nhân được thực hiện thông qua hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.

   Theo đó, Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm các loại sau đây:

   - Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;

   - Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản;

   - Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.

   Tại Khoản 3 Điều Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định:

   "Điều 61. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

   ...

   3. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì về nguyên tắc, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản được xác định theo sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc xác định theo thời điểm công chứng, chứng thực của hợp đồng.

   Tuy nhiên, trường hợp hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không có thỏa thuận và hợp đồng cũng không được công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản là thời điểm các bên ký kết.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty có ký một hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với một đối tác lâu năm vào ngày 01/12/2018 (ngày ký hợp đồng), nhưng trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng và cũng không có công chứng hợp đồng. Nên thời điểm có hiệu lực của hợp đồng trên được xác định là thời điểm ký kết hợp đồng, tức là ngày 01/12/2018.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn