Căn cứ để giải quyết tranh chấp khi các bên không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:03/06/2016

Gia đình tôi và gia đình lân cận đang tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), nhưng cả hai đều chưa có giấy tờ về QSDĐ. Tôi muốn khiếu nại, nhưng không biết để được giải quyết, một trong hai gia đình phải có các điều kiện gì?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Chị có thể tham khảo quy định tại khoản 1 Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Theo điều luật này, trường hợp các bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai (để được cấp QSDĐ) và Điều 18 của nghị định này (các giấy tờ khác được lập trước ngày 15/10/1993) thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa theo các căn cứ sau:

   a) Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra;

   b) Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương;

   c) Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

   d) Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước;

   đ) Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn