Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày hỏi:21/01/2012
Trình bày các căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: diện tích đất tính thuế, giá 1 m2đất tính thuế và thuế suất. Trong đó:

   - Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc ở.

   - Gía của 1 m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

   - Thuế suất: là tỷ lệ % được quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích ở, kinh doanh.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn