Cấp bán đất cho cán bộ công nhân viên

Ngày hỏi:03/10/2012

  Xí nghiệp tôi được UBND Tỉnh Nghệ An cấp 10.000 m2 đất với mục đích sử dụng là (Đất kinh doanh, làm VP giới thiệu SP, Xây nhà cho CBCN viên). Thời hạn thuê đất đến năm 2050, tiền thuế đóng hàng năm  Hiện nay do nhu cầu thực tế Xí nghiệp muốn phân lô Cấp bán cho CB công nhân viên Xin Hỏi? - Xí nghiệp có được ra quyết định cấp bán cho CBCNV không? Nếu được thì làm sao để hợp lệ - 

  • Theo thông tin bạn nêu thì diện tích đất mà Xí nghiệp được THUÊ để "..xây nhà ở cho CBCNV " chứ không phải để BÁN cho cán bộ công nhân viên (Xí nghiệp cũng chỉ là người đi thuê đất có thời hạn chứ không phải là chủ sử dụng đất lâu dài). Do vậy, Xí nghiệp không thể bán diện tích đất đó một cách hợp pháp.

   Bạn có thể tham khảo quy định của Luật đất đai sau đây:

   ""Điều 111. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê

   1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này;

   b) Thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

   c) Bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

   d) Cho thuê lại đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

   đ) Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 110 của Luật này trong thời hạn đã trả tiền thuê đất; trường hợp có nhu cầu chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất trừ đi tiền thuê đất đã trả và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 110 của Luật này.

   2. Tổ chức kinh tế thuê lại đất trong khu công nghiệp thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về dân sự."

   Điều 105. Quyền chung của người sử dụng đất

   Người sử dụng đất có các quyền chung sau đây:

   1. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

   2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất;

   3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước về bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp;

   4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp;

   5. Được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình;

   6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

   Điều 107. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

   Người sử dụng đất có các nghĩa vụ chung sau đây:

   1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật;

   2. Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

   3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

   4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất;

   5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan;

   6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất;

   7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất."


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn