Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có quy hoạch đường giao thông

Ngày hỏi:07/11/2016

Năm 1994 tôi mua 1 mảnh đất xã thanh lý (đất sân kho) ở đội 1 diện tích 110 m2 . Tôi đã nộp tiền ngân sách nhà nước có hóa đơn thu tiền số 24 dấu của xã trên hóa đơn nộp tiền. Năm 2001 thì đo bản đồ địa chính có tờ bản đồ số 23 thửa 29 diện tích 123 m2. Nay tôi đề nghị cấp giấy Chứng nhận thì được biết đến 2010 mới quy hoạch đường, đất quy hoạch đường vào đất gia đình tôi là 56m2 đất nằm trên nhà kiên cố còn đất ở 62m2 . Tôi làm nhà bê tông kiên cố từ năm 1997. Nay tôi đề nghị cấp giấy chứng nhận thì được cấp như thế nào, cán bộ phòng giải thích chỉ cấp 62m2 có đúng không, tôi có được cấp toàn bộ diện tích hay không, năm 2011 có hộ gia đình cũng gần nhà chúng tôi cũng giấy tờ hóa đơn nộp tiền như gia đình chúng tôi, được cấp đủ diện tích đất đã mua, như vậy có đúng hay không? Đoàn Thị Gấm (Hưng Yên)

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tư vấn như sau:

  • Trường hợp của Ông (bà) mua đất đất sân kho do xã thanh lý năm 1994 thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền. Do vậy, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được áp dụng theo Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai 2013 và Khoản 3 Điều 23 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

    Năm 2010 có quy hoạch đường giao thông qua khu đất ông (bà) đang sử dụng; diện tích đất ở không phù hợp với quy hoạch đường giao thông, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay, Ông (bà) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại phù hợp với quy hoạch.

    Các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, Nhà nước sẽ thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai.

    Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai 2013 “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

    Khoản 3 Điều 23 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP “Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất”.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn