Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được cấp từ trước năm 1980

Ngày hỏi:07/11/2016

Tôi ở TP Hải Dương. Đất gia đình nhà tôi ở từ trước năm 1980 nhưng đến nay xin cấp sổ đỏ thì không được cấp (và tôi được biết ở thành phố này không ít hộ như gia đình tôi). Cán bộ nói do không có giấy tờ. Trường hợp này theo Luật có được cấp không. Đề nghị cơ quan TNMT cho chúng tôi biết. Nguyễn Tuấn Anh

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tư vấn như sau:

  • - Trường hợp ông hỏi do không cung cấp các thông tin chi tiết, vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật đất đai 2013 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật Đất đai, nay được UBND cấp xã, phường xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

    Như vậy trường hợp gia đình ông đã sử dụng đất trước năm 1980 nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai mà không vi phạm pháp luật đất đai, được UBND phường xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

    - Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

    - Trường hợp việc sử dụng đất của gia đình ở có vi phạm pháp luật đất đai thì được xử lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn