Cấp lại phụ lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:07/11/2016

Hiện nay, tôi bị mất trang phụ lục (trang miêu tả của trang 03 GCNQSDD), nhưng khi tôi liên hệ các cơ quan có thẩm quyền nói k có quy định trình tự thủ tục cấp lại đối với trang phụ lục nêu trên. Nay cho tôi biết được cơ quan nào giải quyết vấn đề nêu trên và trình tự thủ tục ra sao.Cấp lại trang phụ lục (trang miêu tả của trang 03 GCNQSDĐ).

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Thủ tục cấp lại trang phụ lục sơ đồ thửa đất được cấp giấy chứng nhận QSD đất chưa được quy định. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ nguồn gốc tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, UBND cấp huyện sẽ xem xét, cấp lại cho Ông (bà) trang phụ lục sơ đồ thửa đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ông (bà) liên hệ bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất cung cấp giấy chứng nhận để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn