Cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường như thế nào?

Ngày hỏi:07/03/2019

Xin chào anh chị, tôi có chút thắc mắc xin được giúp đỡ: Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì cơ quan được giao quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gì trong việc vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 73/2017/NĐ-CP thì Cơ quan được giao quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

   - Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, kiểm soát để vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

   - Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí bảo đảm thường xuyên, liên tục, định kỳ cập nhật nội dung cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

   - Xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ bảo đảm cơ sở dữ liệu có hiệu suất vận hành và sẵn sàng đáp ứng cao.

   - Xây dựng và thực hiện các giải pháp về sao lưu, dự phòng bảo đảm tính nguyên vẹn, an toàn của cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hư hỏng, bị phá hủy do các hành vi trái phép phải có cơ chế bảo đảm phục hồi được thông tin, dữ liệu.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của cơ quan quản được giao quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường trong việc vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn