Cấp sổ cho nhà đất đấu giá mà không thu hồi được giấy tờ gốc

Ngày hỏi:10/09/2015

Tôi tham gia mua đấu giá một căn nhà phát mãi để thi hành án. Tuy nhiên, người bị kê biên nhà lại không giao sổ nhà cho cơ quan thi hành án nên tôi chưa được cấp sổ mới. Xin hỏi trong trường hợp Nhà nước không thu hồi được sổ đỏ thì giải quyết thế nào?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Theo Điều 106 của Luật Thi hành án dân sự thì Nhà nước đảm bảo cho người mua tài sản đấu giá được quyền sở hữu hợp pháp với tài sản đó. Theo Khoản 4 Điều 106, trong trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất (QSDĐ) mà không có giấy chứng nhận (GCN) hoặc không thu hồi được GCN thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp GCN QSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu mà không có giấy tờ đăng ký hoặc không thu hồi được giấy tờ đăng ký thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký có trách nhiệm cấp GCN đăng ký quyền sở hữu.


   Giấy tờ được cấp mới có giá trị thay thế cho giấy tờ không thu hồi được.


   Hướng dẫn kỹ hơn quy định này, Điều 28 Nghị định 62/2015 của Chính phủ quy định, trường hợp không thu hồi được giấy tờ có liên quan đến tài sản, QSDĐ, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cấp giấy tờ cho người mua tài sản kê biên.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn