Cấp sổ đỏ

Ngày hỏi:21/07/2014
Gia đình tôi có mảnh đất ở Sông Bằng - Cao Bằng , mảnh này nằm trong khu đất đang đúng tên chú tôi ( chú đã mất ) . Năm 2013 đại gia đình đã họp và làm giấy viết tay chúng nhận đó là đất của gia đình tôi - bà Đỗ thị chính . Gia đình làm hồ sơ đủ 5 bộ nộp lên các phòng ban , nhưng từ năm 2013 đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ . Vậy chúng tôi phải đến đâu để hỏi về vấn đề này và theo qui định pháp luật thì bao nhiêu lâu chúng tôi sẽ nhận được sổ đỏ ?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tư vấn như sau:

  • Theo như trình bày thì ông (bà) đã lập 5 bộ hồ sơ nộp lên các phòng ban nhưng không nêu rõ thành phần hồ sơ đã đúng, đủ theo quy định chưa? nộp tại phòng, ban nào?.
   Thành phần hồ sơ, nơi nhận hồ sơ và thời gian giải quyết được quy định tại Điều 61, Điều 79, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 9 Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và quy định về trình tự, thủ tục ban hành kèm theo quyết định số 43/2014/QĐ- UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng
   Đề nghị ông (bà) kiểm tra lại thành phần và nơi nộp hồ sơ theo các quy định nêu trên và đến UBND phường Sông Bằng hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cao Bằng để được hướng dẫn, xem xét giải quyết.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn