Cấp sổ đỏ với đất mua bán bằng giấy viết tay thế nào?

Ngày hỏi:02/05/2017
Năm 2006, tôi có mua 1 mảnh đất đã trồng cây cao su, ven suối ở xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, chỉ có giấy mua bán viết tay, có xác nhận của các hộ xung quanh là đất không tranh chấp. Đất này là do chủ cũ tự khai phá. Nay tôi nghe nói đất mua bán giấy tay được phép làm sổ đỏ, vậy tôi xin hỏi, muốn làm sổ đỏ thì đến cơ quan nào và cần giấy tờ gì?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Luật Đất đai năm 2013 ban hành đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003. Đây là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân.

   Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2013 là quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Luật bổ sung quy định về các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký biến động, đăng ký đất đai trên mạng; bổ sung quy định trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của nhiều người thì cấp mỗi người một giấy chứng nhận, hoặc cấp chung một sổ đỏ và trao cho người đại diện.

   Luật cũng quy định những trường hợp có thể cấp giấy chứng nhận ngay cả khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc mua đất bằng giấy tờ viết tay, cụ thể là:

   - Luật quy định các trường hợp có một số giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định (Điều 100 Luật Đất đai 2013) và một số trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Điều 101 Luật đất đai 2013) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

   - Khoản 1, Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 54, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 có quy định đất đang sử dụng và chưa được cấp giấy chứng nhận sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận mà không yêu cầu người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định (đây là trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu).

   Như vậy, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cơ bản đã tháo gỡ những vướng mắc lớn, phổ biến trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở (sổ đỏ) hiện nay góp phần tạo điều kiện người dân được sử dụng đất ổn định, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   Riêng đối với trường hợp của bà do chưa cung cấp đầy đủ thông tin như thửa đất của chủ sử dụng đất cũ đã được cấp giấy chứng nhận hay chưa, các giấy tờ hiện có là những giấy tờ nào… nên chưa có đầy đủ cơ sở để trả lời cụ thể các nội dung, do vậy, đề nghị bà đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện Bàu Bàng để được hướng dẫn cụ thể.

  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn