Chấm dứt hợp đồng thuê mướn đất trước thời hạn

Ngày hỏi:21/08/2012
Kính nhờ luật sư tư vấn dùm cho em tình huống sau: Tháng 5 năm 2005 cha em có cho bác em mướn 4000m2 đất vườn với giá là 25 triệu đồng thời hạn là 10 năm. Giữa hai bên có làm hợp đồng nhưng trong điều khoản không nêu khi 1 trong 2 bên chấm dứt hợp đồng thì sẽ bồi thường như thế nào mà chỉ nêu là " nhờ pháp luật và chính quyền giải quyết". Do gia đình em đang cần tiền nên có ý định bán đi, bác em không có ý định mua nên gia đình em định bán cho người khác. Trình bày với bác em thì bác nói là đưa lại 30 triệu đồng thì sẽ giap lại đất. Sau một thời gian vẫn chưa tìm được người mua thì bác lại đặt vấn đề là bồi thường 50 triệu đồng. Gia đình em không chấp nhận nên vụ việc vẫn chưa được giải quyết! Hiện tại thì bác em có trồng chuối trên đất đó. Nếu bên gia đình em muốn chấm dứt hợp đồng thì mức bồi thường như thế nào là hợp lý? Nhờ các luật sư giải đáp dùm cho em. Em xin cảm ơn và chúc các luật sư luôn vui và công tác tốt!
  • Nội dung bạn hỏi được Bộ luật dân sự năm 2005 quy định như sau:

   "Ðiều 480. Hợp đồng thuê tài sản

   Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê

   giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.

   Ðiều 482. Thời hạn thuê

   1. Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

   2. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê hoặc thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì hợp đồng thuê hết thời hạn khi bên thuê đã đạt được mục đích thuê.

   Ðiều 491. Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

   Hợp đồng thuê tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   1. Thời hạn thuê đã hết;

   2. Theo thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt trước thời hạn; đối với hợp đồng thuê không xác định thời hạn, khi bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho bên thuê biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thỏa thuận về thời hạn báo trước;

   3. Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

   4. Tài sản thuê không còn.

   Ðiều 426. Ðơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

   1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

   4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại.".

   Như vậy, nếu gia đình bạn đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn thì phải bồi thường thiệt hạn cho chú bạn (thiệt hại bao gồm tiền đầu tư vào đất, tài sản trên đất, giá trị thuê đất theo thị trường tăng lên....)

   Tuy nhiên, gia đình bạn chỉ phải bồi thường thiệt hại nếu hợp đồng có hiệu lực pháp luật (Hợp đồng có công chứng và đăng ký). Nếu hợp đồng thuê đất không có công chứng, chứng thực và không đăng ký thì gia đình bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng và lấy lại toàn bộ diện tích đất đó hoặc yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn