Chi trả tiền bồi thường chậm có trả lãi không?

Ngày hỏi:02/08/2019

Xin chào, tôi nhận được quyết định bồi thường đất là ngày 24/07 nhưng khi đến hẹn tôi có đến nhận tiền nhưng nhận được thông báo hẹn qua ngày 5/8 mới được nhận. Vậy cho tôi hỏi tổ chức chậm chi trả tiền bồi thường này có trả lãi cho tôi trong những ngày chậm không? Nếu có thì mức lãi là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Khoản 2 Điều 93 Luật đất đai 2013 quy định:

   Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

   - Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014 quy định:

   Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

   => Như vậy, khi cơ quan, tổ chức chậm bồi thường tiền do thu hồi đất thì sẽ phải trã lãi trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả, cụ thể là 0.05%/ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tiền bồi thường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn