Chia đất có thể tiến hành cùng lúc với việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ không?

Ngày hỏi:16/02/2016

Gia đình tôi khai hoang và sinh sống tại khu 3, phường Việt Hưng, TP Hạ Long từ những năm 70. Hiện nay theo chủ trương của Nhà nước tiến hành đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bố mẹ tôi tuổi cao sức yếu, anh em tôi đi làm xa nên gia đình tôi chưa được cấp giấy CNQSD đất. Xin hỏi Quý cơ quan một số nội dung sau: 1. Việc cấp đất của gia đình tôi phải do gia đình đứng ra viết đơn và hoàn thiện các thủ tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp hay các cơ quan cùng với chính quyền địa phương thực hiện trách nhiệm đến làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi. Nếu gia đình phải thực hiện trách nhiệm thì gia đình tôi phải làm những thủ tục gì, tại đâu, chi phí thế nào? 2. Bố mẹ tôi muốn chia đất cho các anh em chúng tôi thì việc đó tiến hành đồng thời luôn hay phai làm xong thủ tục cấp đất cho bố mẹ tôi rồi mới chia tách sau. 3. Nếu muốn chuyển đổi từ đất vườn sang đất thổ cư thì thủ tục như thế nào, chi phí bao nhiêu? Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan.

  Nội dung này được Sở tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • 1) Về nội dung hỏi thứ nhất

   Trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận:

   - Tại Luật đất đai 2013có quy định: “1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao để quản lý;…”

   - Tại Điều 170 Luật Đất đai 2013 có quy định nghĩa vụ của người sử dụng đất: “2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

   Căn cứ các quy định trên thì người sử dụng đất có trách nhiệm làm đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp các hồ sơ giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ để được giải quyết cấp giấy chứng nhận.

   Về trình tự, thủ tục giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thực hiện theo các quy định sau:

   - Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thực hiện theo quy định tài Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

   - Thành phần hồ sơ theo thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “quy định về hồ sơ địa chính”;

   - Nơi tiếp nhận và nộp hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 2779/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

   Về nội dụng này đề nghị độc giả Hồng Đặng đến Trung tâm hành chính công của TP Hạ Long và Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hạ Long để được hướng dẫn chi tiết cụ thể làm các thủ tục liên quan đến việc kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

   2) Ý hỏi thứ hai

   - Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định:

   “Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

   1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

   a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   …”

   Như vậy, trong trường hợp này bố mẹ phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới có quyền tách thửa cho tặng các con.

   3) Ý hỏi thứ ba

   Về trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và theo thủ tục số 27 ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

   Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích từ đất vườn sang đất ở phải căn cứ vào đó là thửa đất vườn độc lập hay đất vườn nằm trong cùng thửa đất có nhà ở, diện tích xin chuyển nằm trong hạn mức giao đất ở hay không và hạn mức đất ở tại khu vực xin chuyển mục đích là bao nhiêu. Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể.

   Đề nghị độc giả nghiên cứu quy định về thu tiền sử dụng đất khi xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ “quy định về thu tiền sử dụng đất” và quy định tại Điều 5 Thông tư số 76/2015/TT-BTC ngày 16/6/2015 của Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất”.

   - Đề nghị độc giả liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Hạ Long để được hướng dẫn cụ thể.

   (Theo Công văn số 4242/TNMT-ĐKĐĐ)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn