Chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất dành cho người có công với cách mạng

Ngày hỏi:24/02/2010
Gia đình tôi được bố trí tái định cư 01 lô đất, mang tên Bố và Mẹ tôi( Bố tôi đã mất). Theo chính sách hỗ trợ người có công cách mạng khi nộp tiền đất, Bố tôi được truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba...Theo quy định là không thuộc nhóm hỗ trợ, Tuy nhiên, Bố tôi đã hiến hơn 3000m2 đất vào năm 1977 để làm Quận ủy Cẩm Lệ( Nguyên là Huyệ Ủy Hòa Vang). Nay gia đình tôi kết hợp 02 yếu tố trên làm đơn xin hỗ trợ tiền đất có được chiếu cố xem xét không.

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • - Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về đối tượng áp dụng các hình thức hỗ trợ Người có công cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đối chiếu với trường hợp của bạn, cha của bạn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang không thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng đất.

   - Việc gia đình bạn đã hiến hơn 3000m2 đất vào năm 1977 để làm Quận uỷ Cẩm Lệ (nguyên là Huyện Vang) không nằm trong diện được xem xét hỗ trợ tiền sử dụng đất.

   Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phản hồi để bạn được biết. Kính chúc bạn và gia đình sức khoẻ./.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • khoản 1, Điều 2 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn