Chính sách miễn giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp

Ngày hỏi:01/06/2015

Doanh nghiệp tôi hiện đang thuê và sử dụng đất của nhà nước. Chúng tôi bắt đầu thuê từ năm 2007 theo thời hạn 50 năm, đơn giá ổn định 5 năm đầu là 3.900đ/m2/năm và từ năm 2013 đơn giá thuê đất của công ty tôi là 27.000đ/m2/năm. Năm 2013 và 2014, công ty tôi được miễn giảm tiền thuê đất theo Thông tư 16. Tôi rất cảm ơn Nhà nước đã có những chính sách giúp doanh nghiệp trong lúc kinh tế khó khăn. Qua đây tôi muốn hỏi năm 2015 này doanh nghiệp tôi có được miễn giảm tiền thuê đất không và nếu có thì theo thông tư văn bản nào và hồ sơ cần những gì. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính và các văn bản pháp quy có liên quan đến câu hỏi của độc giả, Sở Tài chính trả lời như sau:

   Công ty của độc giả được nhà nước cho thuê đất từ năm 2007, thời hạn thuê đất 50 năm. Đơn giá thuê đất ổn định 05 năm đầu (từ năm 2007 đến năm 2012) là: 3.900đ/m2/năm và Đơn giá thuê đất ổn định trong 05 năm tiếp theo (từ năm 2012 đến năm 2017) là 27.000đ/m2/năm. Theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/2/2013 của Bộ Tài chính, công ty của độc giả đã được miễn giảm tiền thuê đất trong 02 năm từ năm 2013 đến năm 2014.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Đối với các dự án đang thực hiện giảm tiền thuê đất đến năm 2014 theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hết thời gian được giảm tiền thuê đất theo các chính sách này mà vẫn chưa hết thời gian được ổn định đơn giá thuê đất thì được áp dụng đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định này và áp dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định về Cơ quan xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: Căn cứ giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất… Cục trưởng Cục Thuế xác định đơn giá thuế đất để tính tiền thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chi cục trưởng Chi cục thuế xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

   Vậy theo các quy định trên, đề nghị độc giả Nguyễn Thị Lý liên hệ, làm việc với Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để được xác định lại đơn giá thuê đất cho Công ty theo quy định hiện hành.

   (Theo Công văn 1154/STC-QLTSC)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn