Chủ đầu tư có quyền và nghĩa vụ gì trong việc khảo sát xây dựng trước ngày 01/01/2015?

Ngày hỏi:12/07/2018

Chủ đầu tư có quyền và nghĩa vụ gì trong việc khảo sát xây dựng trước ngày 01/01/2015? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Huy Lê. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật xây dựng qua các thời kì và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/01/2015, chủ đầu tư có quyền và nghĩa vụ gì trong việc khảo sát xây dựng? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại 50 Luật xây dựng 2003 thì quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc khảo sát xây dựng trước ngày 01/01/2015 là:

   - Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc khảo sát xây dựng có các quyền sau đây:

   + Được tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực khảo sát xây dựng;

   + Đàm phán, ký kết, giám sát thực hiện hợp đồng;

   + Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát theo yêu cầu hợp lý của nhà thiết kế;

   + Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật;

   + Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   - Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

   + Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát do nhà thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng;

   + Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng trong trường hợp không đủ điều kiện năng lực khảo sát xây dựng để tự thực hiện;

   + Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng các thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát;

   + Xác định phạm vi khảo sát và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện hợp đồng;

   + Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;

   + Tổ chức nghiệm thu và lưu trữ kết quả khảo sát;

   + Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, xác định sai nhiệm vụ khảo sát và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

   + Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc khảo sát xây dựng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật xây dựng 2003.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn