Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng nhà chung cư có những quyền gì?

Ngày hỏi:20/08/2021

Liên quan đến vấn đề về xây dựng và đầu tư thì chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định mới của pháp luật sẽ có những quyền gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng nhà chung cư có những quyền gì?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Nghị định 69/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực 01/09/2021) quy định quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư như sau:

   1. Đối với trường hợp quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Nghị định này thì chủ đầu tư dự án có các quyền sau đây:

   a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;

   b) Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở và công trình dịch vụ thương mại (nếu có) trong phạm vi dự án; thực hiện huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình trong dự án theo quy định của pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản;

   c) Được thực hiện quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

   d) Thực hiện kinh doanh đối với các công trình kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi dự án theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

   đ) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở và các công trình khác (nếu có) trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở;

   e) Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích để ở, kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các loại đất khác trong phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật;

   g) Được hưởng các cơ chế ưu đãi theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

   h) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Đối với trường hợp quy định tại Điều 16 của Nghị định này thì chủ đầu tư có các quyền sau đây:

   a) Bán, cho thuê, cho thuê mua căn hộ tái định cư, diện tích khác không phải là nhà ở theo quy định của pháp luật;

   b) Các quyền quy định tại điểm a, c, d, e và h khoản 1 Điều này;

   c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  An toàn trong thi công xây dựng
  An toàn xây dựng
  Ban quản lý dự án xây dựng
  Ban quản lý xây dựng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn