Chủ dự án nhà ở thương mại có bắt buộc trích đất cho quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội không?

Ngày hỏi:18/12/2019

Đơn vị tôi đang chuẩn bị triển khai thi công Dự án chung cư cao tầng tại Thành phố Thái Nguyên. Theo tôi được biết thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm trích 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội. Dự án của đơn vị tôi có diện tích đất là 1.500m2. Vậy cho tôi hỏi: Trường hợp này đơn vị tôi có phải trích 20% theo quy định để xây dựng nhà ở xã hội không và có buộc trích đất của dự án không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ dự án nhà ở thương mại có bắt buộc trích đất cho quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 quy định:

   Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ. Đối với các loại đô thị còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

   => Như vậy, đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại tại các đô thị loại 3 trở lên (bao gồm: các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3) thì phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ (không phải theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

   Đồng thời, căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CP có nội dung hướng dẫn như sau:

   Điều 5. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị

   1. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

   Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đó có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% (trừ trường hợp Nhà nước thu hồi quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách và trường hợp chủ đầu tư không có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì chuyển giao quỹ đất này cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án).

   2. Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

   3. Đối với trường hợp bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

   Như vậy:

   Trường hợp 1: Dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị tại các đô thị loại 3 trở lên thì chủ đầu tư phải dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội.

   Trường hợp 2: Dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị tại các đô thị loại 3 trở lên, có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư được lựa chọn:

   + Dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội

   + Chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20%

   + Nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

   Trường hợp 3: Bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

   Theo thông tin bạn cung cấp dự án của đơn vị bạn thực hiện tại Thành phố Thái Nguyên.

   Căn cứ Quyết định 1645/QĐ-TTg năm 2010 công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên.

   Tuy nhiên, đối với dự án nhà ở thương mại (dự án chung cư cao tầng) chỉ sử dụng 1.500m2 thì đơn vị bạn được quyền lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau để tạo lập quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định như sau:

   + Dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội

   + Chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20%

   + Nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn