Chủ thể trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày hỏi:15/05/2016

Đề nghị luật sư cho tôi biết Nhà nước có được ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không? Văn bản pháp luật nào quy định?

  Nội dung này được Luât Sư Sơn tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11:

   “Điều 698. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

   Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:

   1. Tên, địa chỉ của các bên; ”

   Theo như quy định trên, chủ thể của hợp đồng không thể là “Nhà nước”.

   Và theo quy định tại Điều 4 Luật đất đai 2013:

   “Điều 4. Sở hữu đất đai

   Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

   Theo quy định trên thì đất đai là sở hữu toàn dân, Nhà nước quản lý và trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Bởi vậy, “Nhà nước” không phải là chủ thể của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn