Chưa đăng ký kết hôn có đứng chung tên sổ đỏ được không?

Ngày hỏi:10/08/2021

Tôi và bạn gái quen nhau cũng được 4 năm rồi, dự tính hết khi nào hết dịch sẽ làm thủ tục tiến tới hôn nhân. Nhưng hiện tại có lô đất mới mua, cả hai muốn đứng tên được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chưa đăng ký kết hôn có đứng chung tên sổ đỏ được không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

   Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

   Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

   Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

   Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi "Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với... (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)".

   Như vậy, mặc dù hai bạn chưa phải là vợ chồng nhưng vẫn được phép đứng tên trong sổ đỏ và tùy vào sự thỏa thuận có thể cấp 02 sổ hoặc 01 sổ gửi cho người đại diện theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấp lại sổ đỏ
  Cấp sổ đỏ
  Chiếm giữ sổ đỏ
  Chuyển sổ đỏ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn