Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lư

Ngày hỏi:06/03/2013
Kính gởi: Sở Xây Dựng TP.HCM, Theo mục 3 điều 47 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP: 3. Các công trình đã thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành công trình. Vậy Bộ Xây Dựng vui lòng cho biết là các công trình đã khởi công phần móng từ tháng 12/2012 nhưng chưa ký hợp đồng thuê Tư vấn về chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng thì có phải thực hiện chứng nhận này theo 209/2005/ND-CP hay không hay có thể không làm phần chứng nhận này theo 15/2013/NĐ-CP ( đã khởi công tháng 12/2012). Quý Sở vui lòng phản hồi để biết cách áp dụng NĐ 15. xin cảm ơn! Người gửi: Nguyễn Long Trung

  Nội dung này được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Chào bạn Nguyễn Long Trung,
   Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau:
   - Vấn đề bạn nêu đã được Bộ Xây dựng trả lời trên trang Web của Bộ Xây dựng.
   - Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP thì các công trình đã thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành công trình.
   - Đối với các trường hợp còn lại kể từ ngày Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 15/4/2013) thì được thực hiện theo quy định này, trong đó không có quy định việc thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
   - Để có được thông tin chi tiết hơn, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn