Chuyển đất lúa sang sản xuất kinh doanh phải thuê đất

Ngày hỏi:28/09/2015

Ông Nguyễn Tấn Hưng (tỉnh Đồng Tháp) hỏi: Khi cơ quan có thẩm quyền đã cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh thì có phải chuyển sang hình thức thuê đất không? Vấn đề này được quy định cụ thể như thế nào trong Luật Đất đai hiện hành?

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Khi cơ quan có thẩm quyền đã cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh thì phải chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai và người sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất hàng năm hoặc nộp một lần cho cả thời gian thuê theo mục đích sau khi chuyển mục đích theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

   Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang mục đích khác phải căn cứ quy định tại Điều 52 của Luật Đất đai và phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn